EBC FA229 BRAKE PAD FA SERIES ORGANIC

€27.01
In stock
Product Code
FA229
Seller Code
FA229
SKU
PE-FA229


CF MOTO

CF 650 NK
2014

CF MOTO

CF 650 NK
2015

CF MOTO

CF 650 TK
2014

CF MOTO

CF 650 TK
2015

KAWASAKI

ER-5 Twister
2001

KAWASAKI

ER-5 Twister
2002

KAWASAKI

ER-5 Twister
2003

KAWASAKI

ER-5 Twister
2004

KAWASAKI

ER-5 Twister
2005

KAWASAKI

ER-5 Twister
2006

KAWASAKI

ER-6F 650
2006

KAWASAKI

ER-6F 650
2007

KAWASAKI

ER-6F 650
2008

KAWASAKI

ER-6F 650
2009

KAWASAKI

ER-6F 650
2010

KAWASAKI

ER-6F 650
2011

KAWASAKI

ER-6F 650
2012

KAWASAKI

ER-6F 650
2013

KAWASAKI

ER-6F 650
2014

KAWASAKI

ER-6F 650
2015

KAWASAKI

ER-6F 650 ABS
2006

KAWASAKI

ER-6F 650 ABS
2007

KAWASAKI

ER-6F 650 ABS
2008

KAWASAKI

ER-6F 650 ABS
2009

KAWASAKI

ER-6F 650 ABS
2010

KAWASAKI

ER-6F 650 ABS
2011

KAWASAKI

ER-6F 650 ABS
2012

KAWASAKI

ER-6F 650 ABS
2013

KAWASAKI

ER-6F 650 ABS
2014

KAWASAKI

ER-6F 650 ABS
2015

KAWASAKI

ER-6F 650 ABS
2016

KAWASAKI

ER-6N 650
2006

KAWASAKI

ER-6N 650
2007

KAWASAKI

ER-6N 650
2008

KAWASAKI

ER-6N 650
2009

KAWASAKI

ER-6N 650
2010

KAWASAKI

ER-6N 650
2011

KAWASAKI

ER-6N 650
2012

KAWASAKI

ER-6N 650
2013

KAWASAKI

ER-6N 650
2014

KAWASAKI

ER-6N 650
2015

KAWASAKI

ER-6N 650 ABS
2006

KAWASAKI

ER-6N 650 ABS
2007

KAWASAKI

ER-6N 650 ABS
2008

KAWASAKI

ER-6N 650 ABS
2009

KAWASAKI

ER-6N 650 ABS
2010

KAWASAKI

ER-6N 650 ABS
2012

KAWASAKI

ER-6N 650 ABS
2013

KAWASAKI

ER-6N 650 ABS
2014

KAWASAKI

ER-6N 650 ABS
2015

KAWASAKI

ER-6N 650 ABS
2016

KAWASAKI

GPZ 1100
1995

KAWASAKI

GPZ 1100
1996

KAWASAKI

GPZ 1100
1997

KAWASAKI

GPZ 1100 ABS
1996

KAWASAKI

GPZ 1100 ABS
1997

KAWASAKI

GPZ 1100 ABS
1998

KAWASAKI

KLE 650 ABS Versys
2007

KAWASAKI

KLE 650 ABS Versys
2008

KAWASAKI

KLE 650 ABS Versys
2009

KAWASAKI

KLE 650 ABS Versys
2010

KAWASAKI

KLE 650 ABS Versys
2011

KAWASAKI

KLE 650 ABS Versys
2012

KAWASAKI

KLE 650 ABS Versys
2013

KAWASAKI

KLE 650 ABS Versys
2014

KAWASAKI

KLE 650 ABS Versys Tourer
2010

KAWASAKI

KLE 650 ABS Versys Tourer
2011

KAWASAKI

KLE 650 ABS Versys Tourer
2012

KAWASAKI

KLE 650 ABS Versys Tourer
2013

KAWASAKI

KLE 650 ABS Versys Tourer
2014

KAWASAKI

KLE 650 Versys
2007

KAWASAKI

KLE 650 Versys
2008

KAWASAKI

KLE 650 Versys
2009

KAWASAKI

KLE 650 Versys
2010

KAWASAKI

KLE 650 Versys
2011

KAWASAKI

KLE 650 Versys
2012

KAWASAKI

KLE 650 Versys
2013

KAWASAKI

KLE 650 Versys
2014

KAWASAKI

KLE 650 Versys Tourer
2010

KAWASAKI

KLE 650 Versys Tourer
2011

KAWASAKI

KLE 650 Versys Tourer
2012

KAWASAKI

KLE 650 Versys Tourer
2013

KAWASAKI

KLE 650 Versys Tourer
2014

KAWASAKI

KLR 650
1995

KAWASAKI

KLR 650
1996

KAWASAKI

KLR 650
1997

KAWASAKI

KLR 650
1998

KAWASAKI

KLR 650
1999

KAWASAKI

KLR 650
2000

KAWASAKI

KLR 650
2001

KAWASAKI

KLR 650
2002

KAWASAKI

KLR 650
2003

KAWASAKI

KLV 1000
2004

KAWASAKI

KLV 1000
2005

KAWASAKI

VN 1500 FI Vulcan Classic
2000

KAWASAKI

VN 1500 FI Vulcan Classic
2001

KAWASAKI

VN 1500 FI Vulcan Classic
2002

KAWASAKI

VN 1500 Vulcan Classic
1996

KAWASAKI

VN 1500 Vulcan Classic
1997

KAWASAKI

VN 1500 Vulcan Classic Catalysator
1998

KAWASAKI

VN 1500 Vulcan Classic Catalysator
1999

KAWASAKI

VN 1500 Vulcan Classic Tourer
1998

KAWASAKI

VN 1500 Vulcan Classic Tourer
1999

KAWASAKI

VN 1500 Vulcan Drifter
1999

KAWASAKI

VN 1500 Vulcan Drifter
2000

KAWASAKI

VN 1500 Vulcan Drifter
2001

KAWASAKI

VN 1500 Vulcan Drifter
2002

KAWASAKI

VN 1500 Vulcan Drifter
2003

KAWASAKI

VN 1600 Vulcan Classic
2003

KAWASAKI

VN 1600 Vulcan Classic
2004

KAWASAKI

VN 1600 Vulcan Classic
2005

KAWASAKI

VN 1600 Vulcan Classic
2006

KAWASAKI

VN 1600 Vulcan Classic
2007

KAWASAKI

VN 1600 Vulcan Classic
2008

KAWASAKI

VN 1600 Vulcan Classic Tourer
2005

KAWASAKI

VN 1600 Vulcan Classic Tourer
2006

KAWASAKI

VN 1600 Vulcan Classic Tourer
2007

KAWASAKI

VN 1600 Vulcan Classic Tourer
2008

KAWASAKI

VN 1700 ABS Vulcan Classic
2011

KAWASAKI

VN 1700 ABS Vulcan Classic
2012

KAWASAKI

VN 1700 ABS Vulcan Classic
2013

KAWASAKI

VN 1700 ABS Vulcan Classic Tourer
2011

KAWASAKI

VN 1700 ABS Vulcan Classic Tourer
2012

KAWASAKI

VN 1700 ABS Vulcan Classic Tourer
2013

KAWASAKI

VN 1700 Vulcan Classic
2009

KAWASAKI

VN 1700 Vulcan Classic Tourer
2009

KAWASAKI

VN 800 Classic
1996

KAWASAKI

VN 800 Classic
1997

KAWASAKI

VN 800 Classic
1998

KAWASAKI

VN 800 Classic
1999

KAWASAKI

VN 800 Classic
2000

KAWASAKI

VN 800 Classic
2001

KAWASAKI

VN 800 Classic
2002

KAWASAKI

VN 800 Classic
2003

KAWASAKI

VN 800 Classic
2004

KAWASAKI

VN 800 Classic
2005

KAWASAKI

VN 800 Classic
2006

KAWASAKI

VN 800 Drifter
1999

KAWASAKI

VN 800 Drifter
2000

KAWASAKI

VN 900 Vulcan Classic
2007

KAWASAKI

VN 900 Vulcan Classic
2008

KAWASAKI

VN 900 Vulcan Classic
2009

KAWASAKI

VN 900 Vulcan Classic
2010

KAWASAKI

VN 900 Vulcan Classic
2011

KAWASAKI

VN 900 Vulcan Classic
2012

KAWASAKI

VN 900 Vulcan Classic
2013

KAWASAKI

VN 900 Vulcan Classic
2014

KAWASAKI

VN 900 Vulcan Classic
2015

KAWASAKI

VN 900 Vulcan Classic Light Tourer
2011

KAWASAKI

VN 900 Vulcan Classic Light Tourer
2012

KAWASAKI

VN 900 Vulcan Classic Light Tourer
2013

KAWASAKI

VN 900 Vulcan Classic Special Edition
2011

KAWASAKI

VN 900 Vulcan Classic Special Edition
2012

KAWASAKI

VN 900 Vulcan Classic Special Edition
2013

KAWASAKI

VN 900 Vulcan Classic Special Edition
2014

KAWASAKI

VN 900 Vulcan Classic Special Edition
2015

KAWASAKI

VN 900 Vulcan Custom
2007

KAWASAKI

VN 900 Vulcan Custom
2008

KAWASAKI

VN 900 Vulcan Custom
2009

KAWASAKI

VN 900 Vulcan Custom
2010

KAWASAKI

VN 900 Vulcan Custom
2011

KAWASAKI

VN 900 Vulcan Custom
2012

KAWASAKI

VN 900 Vulcan Custom
2013

KAWASAKI

VN 900 Vulcan Custom
2014

KAWASAKI

VN 900 Vulcan Custom
2015

KAWASAKI

Z 750
2004

KAWASAKI

Z 750
2005

KAWASAKI

Z 750
2006

KAWASAKI

Z 750 S
2005

KAWASAKI

Z 750 S
2006

KAWASAKI

ZR 1100 Zephyr
1996

KAWASAKI

ZR 1100 Zephyr
1997

KAWASAKI

ZR 750 Zephyr
1996

KAWASAKI

ZR 750 Zephyr
1997

KAWASAKI

ZR 750 Zephyr
1998

KAWASAKI

ZR-7
1999

KAWASAKI

ZR-7
2000

KAWASAKI

ZR-7
2001

KAWASAKI

ZR-7
2002

KAWASAKI

ZR-7
2003

KAWASAKI

ZR-7
2004

KAWASAKI

ZR-7 S
2001

KAWASAKI

ZR-7 S
2002

KAWASAKI

ZR-7 S
2003

KAWASAKI

ZR-7 S
2004

KAWASAKI

ZRX 400
1996

ROYAL ENFIELD

BULLET 500 EFI Classic
2009

ROYAL ENFIELD

BULLET 500 EFI Classic
2013

ROYAL ENFIELD

BULLET 500 EFI Classic Chrome
2010

ROYAL ENFIELD

BULLET 500 EFI Classic Chrome
2012

ROYAL ENFIELD

BULLET 500 EFI Classic Desert Storm
2012

ROYAL ENFIELD

BULLET 500 EFI Classic Military
2010

ROYAL ENFIELD

BULLET 500 EFI Classic Military
2013

ROYAL ENFIELD

BULLET 500 EFI Electra
2009

ROYAL ENFIELD

BULLET 500 EFI Electra
2010

ROYAL ENFIELD

BULLET 500 EFI Electra
2013

ROYAL ENFIELD

BULLET 500 EFI Electra Deluxe
2009

ROYAL ENFIELD

BULLET 500 EFI Electra Deluxe
2010

ROYAL ENFIELD

BULLET 500 EFI Electra Deluxe
2011

ROYAL ENFIELD

BULLET 500 EFI Electra Deluxe
2012

ROYAL ENFIELD

BULLET 500 EFI Electra Deluxe
2013

ROYAL ENFIELD

BULLET 500 EFI Standard
2011

ROYAL ENFIELD

BULLET 500 EFI Standard
2012

ROYAL ENFIELD

BULLET 500 EFI Standard
2013

SUZUKI

DL 1000 V-Strom
2002

SUZUKI

DL 1000 V-Strom
2003

SUZUKI

DL 1000 V-Strom
2004

SUZUKI

DL 1000 V-Strom
2005

SUZUKI

DL 1000 V-Strom
2006

SUZUKI

DL 1000 V-Strom
2007

SUZUKI

DL 650 ABS V-Strom
2008

SUZUKI

DL 650 ABS V-Strom
2009

SUZUKI

DL 650 ABS V-Strom
2010

SUZUKI

DL 650 ABS V-Strom
2011

SUZUKI

DL 650 ABS V-Strom
2012

SUZUKI

DL 650 ABS V-Strom
2013

SUZUKI

DL 650 ABS V-Strom
2014

SUZUKI

DL 650 ABS V-Strom
2015

SUZUKI

DL 650 ABS V-Strom XT
2015

SUZUKI

DL 650 V-Strom
2004

SUZUKI

DL 650 V-Strom
2006

SUZUKI

GSF 250 V
1995

SUZUKI

GSF 250 V
1996

SUZUKI

GSF 250 V
1997

SUZUKI

GSF 250 V
1998

SUZUKI

GSF 250 V
1999

SUZUKI

GSF 250 V
2000

SUZUKI

GSF 600 Bandit
2000

SUZUKI

GSF 600 Bandit
2001

SUZUKI

GSF 600 Bandit
2002

SUZUKI

GSF 600 Bandit
2003

SUZUKI

GSF 600 Bandit
2004

SUZUKI

GSF 600 S Bandit
2000

SUZUKI

GSF 600 S Bandit
2001

SUZUKI

GSF 600 S Bandit
2002

SUZUKI

GSF 600 S Bandit
2003

SUZUKI

GSF 600 S Bandit
2004

SUZUKI

GSF 650 ABS Bandit
2005

SUZUKI

GSF 650 ABS Bandit
2006

SUZUKI

GSF 650 Bandit
2005

SUZUKI

GSF 650 Bandit
2006

SUZUKI

GSF 650 S ABS Bandit
2005

SUZUKI

GSF 650 S ABS Bandit
2006

SUZUKI

GSF 650 S Bandit
2005

SUZUKI

GSF 650 S Bandit
2006

SUZUKI

GSR 750
2011

SUZUKI

GSR 750
2012

SUZUKI

GSR 750
2013

SUZUKI

GSR 750
2014

SUZUKI

GSR 750 ABS
2011

SUZUKI

GSR 750 ABS
2012

SUZUKI

GSR 750 ABS
2013

SUZUKI

GSR 750 ABS
2014

SUZUKI

GSR 750 ABS
2015

SUZUKI

GSX 600 F
1998

SUZUKI

GSX 600 F
1999

SUZUKI

GSX 600 F
2000

SUZUKI

GSX 600 F
2001

SUZUKI

GSX 600 F
2002

SUZUKI

GSX 750
1998

SUZUKI

GSX 750
1999

SUZUKI

GSX 750
2000

SUZUKI

GSX 750
2001

SUZUKI

GSX 750
2002

SUZUKI

GSX 750
2003

SUZUKI

GSX 750 F
1998

SUZUKI

GSX 750 F
1999

SUZUKI

GSX 750 F
2000

SUZUKI

GSX 750 F
2001

SUZUKI

GSX 750 F
2002

SUZUKI

GSX 750 F
2003

SUZUKI

GSX 750 F
2004

SUZUKI

GSX 750 F
2005

SUZUKI

GSX 750 F
2006

SUZUKI

SFV 650 ABS Gladius
2009

SUZUKI

SFV 650 ABS Gladius
2010

SUZUKI

SFV 650 ABS Gladius
2011

SUZUKI

SFV 650 ABS Gladius
2012

SUZUKI

SFV 650 ABS Gladius
2013

SUZUKI

SFV 650 ABS Gladius
2014

SUZUKI

SFV 650 ABS Gladius
2015

SUZUKI

SFV 650 Gladius
2009

SUZUKI

SFV 650 Gladius
2010

SUZUKI

SFV 650 Gladius
2011

SUZUKI

SFV 650 Gladius
2012

SUZUKI

SFV 650 Gladius
2013

SUZUKI

SFV 650 Gladius
2014

SUZUKI

SFV 650 Gladius
2015

SUZUKI

SV 650
1999

SUZUKI

SV 650
2000

SUZUKI

SV 650
2001

SUZUKI

SV 650
2002

SUZUKI

SV 650
2003

SUZUKI

SV 650
2004

SUZUKI

SV 650
2005

SUZUKI

SV 650
2006

SUZUKI

SV 650
2007

SUZUKI

SV 650
2008

SUZUKI

SV 650 ABS
2007

SUZUKI

SV 650 ABS
2008

SUZUKI

SV 650 ABS
2016

SUZUKI

SV 650 S
1999

SUZUKI

SV 650 S
2000

SUZUKI

SV 650 S
2001

SUZUKI

SV 650 S
2002

SUZUKI

SV 650 S
2003

SUZUKI

SV 650 S
2004

SUZUKI

SV 650 S
2005

SUZUKI

SV 650 S
2006

SUZUKI

SV 650 S
2007

SUZUKI

SV 650 S
2008

SUZUKI

SV 650 S
2009

SUZUKI

SV 650 S
2010

SUZUKI

SV 650 S ABS
2007

SUZUKI

SV 650 S ABS
2008

SUZUKI

SV 650 S ABS
2009

SUZUKI

SV 650 S ABS
2010

SUZUKI

VL 1500 LC Intruder C 1500
2005

SUZUKI

VL 1500 LC Intruder C 1500
2006

SUZUKI

VL 1500 LC Intruder C 1500
2007

SUZUKI

VL 1500 LC Intruder C 1500
2008

SUZUKI

VL 1500 LC Intruder C 1500
2009

SUZUKI

VL 1500 LC Intruder Legend Classic
2002

SUZUKI

VL 1500 LC Intruder Legend Classic
2003

SUZUKI

VZ 1500 Intruder M 1500
2009

SUZUKI

VZ 1500 Intruder M 1500
2010
ORGANIC/ARAMID BRAKE PADS
 • Provide excellent stopping power without noise and rotor galling
 • Fingertip control and strong, predictable brake response
 • More Information
  Product Code FA229
  Seller Code FA229
  Brand EBC
  More Information MATERIAL : Organic
  MODEL : FA Series
  NOTE : Organic Brake Pad Compound.
  PADS PER PACKAGE : 2
  POSITION : Front
  STYLE : Street- and Superbike pads
  OEM NO : 430821177; 430821187; 5930133820; 5930133830; 5930133840; 5930222850; 5930233810; 430820009; 430821223; 430821234; 430821244; 430821282; 43082S019; 5930033850; 5930233830; 5930333810; A000-0801A0;
  PRODUCT NAME : Brake Pad